Spetsutbildningen Animation och visualisering i Katrineholm är ett utmärkt första steg för dig som vill få möjlighet att utveckla din kreativitet inom två- och tredimensionell bild. Här utbildas du till framtidens visualiserare.

På Animation och visualisering erbjuder vi moderna, kreativa miljöer med professionellt utrustad tv-, foto- och animationsstudio, den senaste tekniken med ritplattor och personliga laptops samt erfarna och engagerade lärare. Behovet av specialistkompetens inom animation och visualisering är stort – och det väntas bara fortsätta öka inom exempelvis reklam, design, arkitektur, digital kommunikation och tv-spel. Hela tiden animeras två- och tredimensionella bilder framför våra ögon, i mobilappar, på tv-skärmar, flygplatser och festivaler.

Utbildningen bedrivs i nära kontakt med närings­livet samt privata och offentliga organisationer. Vi samarbetar även med Mälardalens högskola, vilket innebär att du redan på gymnasiet får möjlighet att testa hur det är att plugga på eftergymnasial studienivå.

Vill du jobba som exempelvis art director, webbdesigner, illustratör, grafisk formgivare, journalist eller kommunikatör är Animation och visualisering ett utmärkt steg in i branschen. Förutom mediekurser och gymnasiegemensamma kurser läser du entreprenörskap och högre kurser i matematik, vilket ger dig en bredare behörighet för studier på högskolenivå och även utanför traditionell estetisk sektor.

Med spetsutbildningen Animation och visualisering har vi en unik inriktning med riksintag. Det innebär att elever från hela Sverige är välkomna, eftersom Skolverket anser att utbildningen är angelägen och ger kunskaper som är efterfrå­gade på arbetsmarknaden.

Läs mer:

animation2