23 januari 2019 Ansökningen inför läsåret 2019-2020 öppnar. Läs mer om hur du ansöker.

22 januari 2019 Informationsträff på Duveholmsgymnasiet. Kontakta syv@katrineholm.se för mer information.

15 februari 2019 Ansökningen för Katrineholms gymnasieskolor stänger. Läs mer om hur du ansöker.

27 mars 2019 Gymnasiemässa på Safiren i Katrineholm

Mitten av april 2019 Preliminär antagning.

Början av maj 2019 Sista dag att göra eventuellt omval.

Början av juli 2019 Slutantagning görs.

Slutet av juli 2019 Reservantagning.

Mitten av augusti 2019 Årskurs 1 börjar gymnasiet.

Oktober-november 2019 Öppet hus. Läs mer om Öppet hus.

Mitten på januari 2020 Ansökningen inför kommande läsår öppnar. Läs mer om hur du ansöker.