23 januari 2017 Ansökningen öppnar. Läs mer om hur du ansöker.

24 januari 2017 Informationsträff på Duveholmsgymnasiet. Kontakta syv@katrineholm.se för mer information.

15 februari 2017 Ansökningen för Katrineholms gymnasieskolor stänger. Läs mer om hur du ansöker.

April 2017 Gymnasiemässa på Safiren i Katrineholm

Mitten av april 2017 Preliminär antagning.

Början av maj 2017 Sista dag att göra eventuellt omval.

Början av juli 2017 Slutantagning görs.

Slutet av juli 2017 Reservantagning.

Mitten av augusti 2017 Årskurs 1 börjar gymnasiet.

Oktober-november 2017 Öppet hus. Läs mer om Öppet hus.

Mitten på januari 2018 Ansökningen inför kommande läsår öppnar. Läs mer om hur du ansöker.