20 januari 2021 Ansökningen inför läsåret 2020-2021 öppnar. Läs mer om hur du ansöker.

Preliminärt januari 2021 Informationsträff på Duveholmsgymnasiet. Kontakta syv@katrineholm.se för mer information.

15 februari 2021 Ansökningen för Katrineholms gymnasieskolor stänger. Läs mer om hur du ansöker.

15 februari 2021 Sista dag för inlämning/registrering av färdighetsprov för Animation och visualisering.

Datum kommer Gymnasiemässa på Safiren i Katrineholm

Mitten av april 2021 Preliminär antagning.

9 maj 2021 Sista dag att göra eventuellt omval.

9 maj 2021 Sista dag för inlämning/registrering av färdighetsprov för Animation och visualisering vid omval.

Början av juli 2021 Slutantagning görs.

Slutet av juli 2021 Reservantagning.

Mitten av augusti 2021 Årskurs 1 börjar gymnasiet.

Oktober 2021 Öppet hus. Läs mer om Öppet hus.

Mitten på januari 2022 Ansökningen inför kommande läsår öppnar. Läs mer om hur du ansöker.