Med spetsutbildningen Animation och visualisering har vi en unik inriktning med riksintag. Det innebär att elever från hela Sverige är välkomna, eftersom Skolverket anser att utbildningen är angelägen och ger kunskaper som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Spetsutbildningar är tydligare profilerade och mer specialiserade mot ett särskilt ämne än vad andra gymnasieprogram är.

Elevens hemkommun är skyldig att betala elevavgift/skolpeng för en elev som väljer att studera på en spetsutbildning med riksintag. Att utbildningen är riksrekryterande ger en utmärkt möjlighet till erfarenhetsutbyte med elever från hela Sverige.

Samarbete med högskola

På spetsutbildningar ges eleverna möjlighet att testa studier på eftergymnasial nivå. Inriktningen Animation och visualisering på Duveholmsgymnasiet har ett samarbete med Mälardalens Högskola och utbildningen ”Informativ illustration – informationsdesign” vilket ger en naturlig koppling till vidare studier. Vi gör studiebesök på Mälardalens högskola och har utbyte med elever och lärare.

aftereffectsEkonomi – resor och inackordering

Som elev på en spetsutbildning har du rätt till resetillägg och inackorderingstillägg om kriterierna uppfylls. Läs mer om resetillägg, studiemedel och inackorderingstillägg.