Utbildningen Animation och visualisering i Katrineholm är en spetsutbildning med riksintag. Detta innebär att du som elev kan söka utbildningen oavsett var i Sverige du bor. 

Från mitten av januari till mitten av februari kan elever i årskurs 9 göra sitt gymnasieval.

Elever från Katrineholms, Flens eller Vingåkers kommun ansöker i samma ansökningstjänst som för Katrineholms kommuns övriga gymnasieutbildningar, senast den 15 februari.

Elever från andra kommuner än Katrineholm, Flen och Vingåker ansöker via antagningskansliet i sin hemkommun. Hemkommunen ansvarar därefter för att skicka varje ansökan vidare till anordnarkommunen. De flesta kommuner tar emot ansökningar till och med den 15 februari, lokala avvikelser kan förekomma. Kontakta din hemkommuns antagningskansli för mer information och för att söka Animation och visualisering på Duveholmsgymnasiet i Katrineholm.

Telefonnummer för några kommuners antagningskanslier:
Eskilstuna: 021-39 06 00
Strängnäs: 021-39 06 00
Nyköping: 0155-24 81 80
Norrköping/Finspång/Söderköping: 011-150 000
Linköping: 013-208 820

Kurskod:

I ansökningen kan du behöva fylla i uppgifter om kurskod och kommunkod. Ange följande koder för Animation och visualisering:
Kurskod: ESANIVS

Kommunkod 0483

Elever från Katrineholm, Flen och Vingåker

Elever från Katrineholms, Flens eller Vingåkers kommuner ansöker i vår webbtjänst. För att göra en ansökan loggar eleven in med sina personliga inloggningsuppgifter. Elever som går på en grundskola i Katrineholms kommun tilldelas inloggningsuppgifter från respektive skolas studie- och yrkesvägledare. Det är också möjligt att ansöka via pappersblankett. Skriv ut den själv från www.katrineholm.se eller hämta en utskriven blankett på bildningsförvaltningen, Drottninggatan 19 i Katrineholm.

Elever från andra kommuner än Katrineholm, Flen och Vingåker

Elever från andra kommuner än Katrineholm, Flen och Vingåker måste kontakta Gymnasieantagningen i sin hemkommun för att söka Animation och visualisering.

Att ändra sin ansökan

Det är möjligt att göra ändringar i en gymnasieansökan även efter att ansökningstjänsten har stängt. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för mer information.