Elevernas första animationer

Första klassen på Animation och visualisering har bara gått på utbildningen i några få månader. Men de gör redan häftiga animationer.

Här är några exempel på arbeten från två uppgifter. Den ena uppgiften gick ut på att rita analogt och den andra gick ut på att rita en karaktär i Photoshop och sedan animera den. 🙂