Animation och visualisering är en spetsutbildning, vilket innebär att elever från hela Sverige kan söka utbildningen eftersom att Skolverket bedömer att den är angelägen.

Men vad gäller kring inackorderingstillägg och resetillägg för dig som väljer att pendla till eller flytta till Katrineholm? Här är svaren!

Resor och resetillägg

Elever som reser till en spetsutbildning inom länet: Hemkommunen är skyldig att betala buss- eller tågkort. Söks hos din hemkommun.

Elever som reser över länsgränsen till en spetsutbildning: Hemkommunen är skyldig att betala resetillägg för elev som pendlar. Resetillägget söks hos hemkommunen och är minst 1480 kronor i månaden, summan varierar beroende på avstånd. Prata med din hemkommun för mer information om exakt summa.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett ekonomiskt stöd till gymnasieelever som behöver bo inackorderade under terminerna. Stödet gäller kostnader för boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet. Prata med din hemkommun för mer information om vilka regler som gäller för dig.

Studiebidrag

Elever på spetsutbildningar får studiebidrag på samma vis som om eleven hade studerat i hemkommunen. Skolan ansvarar för att rapportera till CSN så att eleverna får studiebidrag.

Extra bidrag

CSN kan bevilja extra bidrag för familjer med en inkomst på lägre än 125 000 kronor före skatt mellan den 1 juli och den 30 juni. Kontakta med CSN för mer information.

Frågor?

Har du frågor? Kontakta studie- och yrkesvägledare Thereze Jacobsson Siverskog på thereze.j.siverskog@katrineholm.se eller på telefonnummer 0150-578 98.